marți 19 martie 2019,
REIKI CENTER Oradea

Sfidatorul – partea a XII-a – Pilonul final

Sfidatorul – partea a XII-a – Pilonul final

12. Pilonul final

sfidatorul-3-reikicenter.ro
Spaţiul interior, integru şi curat, pe care l-am cucerit prin neexprimarea reacţiilor negative şi scufundarea în
mintea profundă, este un spaţiu al observării pure, ce funcţionează diferit de mecanicismul Minţii
superficiale, şi de aceea putem fi mai atenţi, mai treji şi mai conştienţi ca niciodată. Acest spaţiu al
observării pure este terenul fertil în care poate creşte şi se poate manifesta facultatea fundamentală a fiinţei
umane care constituie ereditatea sa şi îi aparţine prin drept divin de fiinţă magică.
Această facultate a fost ocultată, pentru a-şi pierde din potenţialul energetic, fiind prada curenţilor
emoţionali ce au acţionat în favoarea SFIDĂTORULUI.
Această facultate a fost menţionată de toate tradiţiile spirituale, pentru a o putea repune în stare de
funcţionare prin intermediul unei infinităţi de modalităţi diferite, dar care conduc la acelaşi rezultat.
Facultatea care readuce aminte fiinţei umane ceea ce este ea cu adevărat.
Facultatea tăcerii interioare.
TĂCEREA INTERIOARĂ
Tăcerea interioară este o stare specială a Fiinţei în care toate gândurile se opresc şi în care se trăieşte la
un nivel diferit de cel al stării de conştiinţă obişnuită.

Tăcerea interioară înseamnă suspendarea dialogului interior, prin urmare, fiind condiţia esenţială a
păcii desăvârşite. Carlos Castaneda
Tăcerea interioară este acea stare a fiinţei umane în care orice tentativă de identificare interioară creată de
SFIDĂTOR dispare literalmente, fiind complet reabsorbită de focul atenţiei.
Starea de vigilenţă extremă şi de conştienţă care se naşte din absenţa gândurilor articulate sub formă de
cuvinte sau de imagini mentale secvenţiale şi asociative este, de fapt, o stare în care Mintea superficială este
deconectată de la percepţia existenţei propriei fiinţe ca un câmp de conştientă, adică, o stare în care
Mintea superficială nu mai poate determina identitatea EU SUNT a oricărei fiinţe umane, deoarece aici EU
SUNT include Mintea superficială şi nu vice-versa.

Filozoful Descartes credea că a descoperit adevărul fundamental când a făcut afirmaţia: “Gândesc, deci
exist”.
De fapt, el formulase eroarea fundamentală: echivalarea gândirii cu Fiinţa şi a identităţii cu gândirea..
Eckhart Tolle, Puterea Prezentului

În starea de tăcere interioară, orice tentativă de implementare a spiralei de descreştere a energiei de către
SFIDĂTOR este recunoscută imediat şi lăsată să treacă.
Fiinţa umană recunoaşte imediat în ea însăşi principiul a ceva ce nu îi aparţine sau nu şi-l doreşte.
Aceasta este ceea ce tăcerea interioară poate face pentru fiinţa umană în drumul său de recucerire interioară,
dar aceasta nu e totul.
Putem spune că nu există limite pentru ceea ce suntem în stare să realizăm, să exprimăm şi să explorăm,
aprofundând şi potenţând tot mai mult această facultate pe care noi am uitat-o.
Acolo unde lumina apusului se uneşte cu pământul care apoi coboară până în adâncul mării, de acolo se
ridică Adevăratul Oraş înconjurat de turnuri şi de ziduri albe solide.
După acesta sunt de explorat Lumi şi Universuri, şi apoi, mai departe, mai există de explorat spaţii sacre.
Tăcerea interioară nu poate fi explicată în cuvinte.
Este necesar să acţionăm pentru a o înţelege sub toate aspectele sale, pe toate nivelurile fiinţei noastre,
realizându-i extrema sa importanţă în întreaga noastră viaţă.
Dar, din fericire, acest drum a fost parcurs de toate tradiţiile spirituale care ne susţin şi ne învaţă un număr
mare de tehnici de disciplină mentală pentru a ajunge să ne-o însuşim, iar nouă nu ne rămâne decât să
experimentăm practicile care ni se potrivesc pentru a ne descoperi unicitatea.
De exemplu, toate disciplinele care s-au unit sub termenul de meditaţie îl exprimă, chiar dacă o fac sub
forma unei mari varietăţi de tehnici, căci ele vizează acelaşi obiectiv: a hrăni şi a stabili în noi expansiunea
unui spaţiu perceptibil al tăcerii.
Acesta este dezideratul fundamental.
Modalităţi infinite îndreptate într-o singură direcţie.
Această expansiune în noi a tăcerii interioare implică, printre nenumărate beneficii, creşterea într-un mod
exponenţial a capacităţilor noastre de percepţie, ca o consecinţă a expansiunii câmpului de conştiinţă şi care
sunt legate în mod direct de tăcerea interioară.
Această percepţie amplificată şi această conştiinţă expansionată vor fi capabile să slăbească modul de
operare al forţelor SFIDĂTORULUI.
Într-o fiinţă umană, cu cât este mai multă la dispoziţia conştiinţei, cu atât mai puţină este la
dispoziţia forţelor SFIDĂTORULUI.
Nu este nimic mai puternic în această reconfigurare energetică decât practica tăcerii interioare.

Vechii şamani tolteci au descoperit că oboseau prin tăcerea interioară mintea Zburătorului, astfel,
Zburătorul fuge, demonstrându-se în mod absolut originea sa non-umană. Carlos Castaneda
Dar cum putem face loc tăcerii interioare în viaţa noastră?
Practica tăcerii interioare este o disciplină care poate potenţa mintea şi poate fi practicată în orice condiţii
existenţiale.
Cum?
Îndreptându-ne în mod total atenţia asupra a ceea ce se petrece în acest moment, reorientând pe cât
posibil şi pe o perioadă cât mai lungă posibil atenţia pe care o acordăm gândurilor minţii superficiale şi
îndreptând-o către percepţiile momentului prezent ale simţurilor noastre.
Pentru această practică nu este necesar nimic mai mult decât toată viaţa noastră.
În oricare moment este necesar să ne amintim să ne conducem atenţia în eternitatea momentului prezent
prin detaşarea ei de mintea superficială.
În orice moment şi în orice acţiune realizăm, să ne amintim că suntem vii, prezenţi, să ne amintim de noi
înşine, aşa precum numea Gurdjiev, căutătorul spiritual care a trăit la începutul secolului trecut, această
disciplină.
Un bărbat l-a întrebat odată pe maestrul Ma-tsu: Care este adevărul suprem?
Maestrul răspunse: Ţi-l voi spune după ce vei bea toată acestui fluviu.
Bărbatul răspunse: Am băut-o deja.
Atunci maestrul îi spuse:
Atunci deja ai aflat.
Prin focalizarea atenţiei asupra acţiunii pe care o realizăm în minte, vom aduna informaţii despre mediul
ambiant şi despre noi înşine prin intermediul simţurilor noastre.
Care este poziţia noastră?
Cum respirăm?
Suntem liniştiţi sau percepem interior o stare de disconfort?
Ce ne spune ?
Şi ce ne spune locul în care suntem?
Disciplinarea Minţii Profunde are aspecte similare cu practica tăcerii interioare.
De fapt, plecând de la tăcerea interioară, Mintea Profundă decodifică, prin percepţia realităţii
înconjurătoare, câmpul nostru de conştiinţă.
Această lamă de cuţit a momentului prezent creează un dig care este perfect inaccesibil SFIDĂTORULUI.
Atâta timp cât ne menţinem în această stare, SFIDĂTORUL nu ne poate atrage de partea sa.
Pentru a ne atrage de partea sa, SFIDĂTORUL trebuie să fie crezut de noi, adică, are nevoie să recădem la
nivelul energiei noastre obişnuite, unde poate avea loc identificarea automată cu mintea superficială, având
drept consecinţă generarea de emoţională.
Iată unul din motivele pentru care tăcerea interioară este atât de importantă.
În momentul în care suntem scufundaţi în ea, SFIDĂTORUL încetează să ne mai controleze existenţa.
Astfel, se eliberează în noi spaţii pentru atingerea acelei surse interioare care reprezintă ceea ce suntem noi
cu adevărat, care sunt expresii ale vieţii noastre şi pentru a crea ceea ce noi ne dorim cu adevărat.
În final, se eliberează în noi spaţiul în care putem deveni ceea ce suntem noi cu adevărat.
Zazen-ul este manifestarea Realităţii Ultime.
De aceea, nu va putea fi niciodată prada capcanelor şi a incluziunilor insidioase.

Deschizându-vă inima secretă, veţi fi precum un dragon care intră în apele adânci, sau ca un tigru care
intră în pădurea deasă a unui munte. Dogen Zenji
Este necesară o mare cantitate de la început pentru a susţine în mod continuu această nouă stare a
fiinţei; de aceea, nu trebuie să ne pierdem răbdarea dacă reuşim să facem aceasta doar pentru câteva
secunde. Trebuie să rezistăm.
De fapt, de mulţi ani, de foarte mulţi ani, suntem obişnuiţi să acţionăm exact invers, adică, părăsind
alegerile luminoase şi acordând toată atenţia noastră acelei secvenţe plină de gânduri asociative, inutile,
gălăgioase şi nesfârşite cu care ne identificăm, care ne împing dintr-o parte în alta, iar noi reacţionăm întrun
mod pe care nu-l dorim în niciun fel, doar din cauza neliniştii şi pentru a face faţă emoţiilor negative
percepute.
Şamanii tolteci explicau că tăcerea interioară se acumulează.

Este necesar să construim un nucleu de tăcere interioară în profunzimea noastră, care va creşte moment
după moment, de fiecare dată când este practicată. Carlos Castaneda
Pentru a realiza această practică, putem să ne decidem să explorăm disciplinele spirituale oferite de toate
tradiţiile spirituale care urmăresc expansionarea tăcerii interioare şi care ne fac să vibrăm la unison cu ceea
ce suntem şi cu preferinţele noastre, iar apoi e necesar să le transformăm într-o disciplină zilnică.
Atingerea tăcerii interioare nu este prerogativa unei practici anume, dar este cu adevărat prerogativa
intenţiei inflexibile pentru cine doreşte să o dobândească.
Din această cauză, nu există tradiţii spirituale superioare sau inferioare pe această cale.
Ceea ce pentru mine poate reprezenta un mod extraordinar de eficient în explorarea tăcerii interioare, pentru
o altă fiinţă umană poate fi cu adevărat o modalitate inutilă.
Aceasta este o responsabilitate a fiecărei fiinţe umane, de a selecţiona mijloacele care îi sunt cele mai la
îndemână pentru a atinge starea de tăcere interioară.
Dar una dintre consecinţele minunate ale practicii noastre spirituale este menţinerea aceleiaşi stări de
conştiinţă rezultate în urma amplificării tăcerii interioare pe care o putem comunica prin modalităţi similare
celei pe care o foloseşte SFIDĂTORUL.
Care este disciplina cea mai potrivită nouă?
Într-o bună zi, vom putea lua în considerare aprofundarea tăcerii interioare prin intermediul meditaţiei Zen,
sau ne vom dori să găsim în zona în care ne aflăm un curs de , sau vom simţi imboldul să practicăm
Tai Chi Chuan, sau să învăţăm să cântăm cât mai bine la un instrument muzical.
Unde se poate ajunge prin aceste deschideri interioare?
În spaţiul pe care l-am deschis prin intermediul tăcerii interioare.
În spaţiul care, prin intermediul tăcerii interioare, ne conectează la vastitatea infinitului sau la orice alt lucru
din minunatul .
Tăcerea interioară este poarta către Infinit.
Nu există un instrument mai eficient decât acesta şi este calea care ne conduce către viaţa minunată pe care
dorim să o trăim şi pe care avem dreptul să o trăim.
Mai ales dacă unificăm inspiraţiile infinite ce comunică între ele cu acţiunea.
Expansionarea tăcerii interioare înseamnă inactivarea progresivă a tuturor pulsiunilor automate ale
SFIDĂTORULUI, până la a-l transforma pe însuşi SFIDĂTORUL într-un ansamblu de forţe care să
acţioneze în direcţia manifestării vieţii noastre minunate.
Expansionarea tăcerii interioare înseamnă a ne trăi în mod complet armonios destinul nostru de fiinţe umane
magice ce se manifestă într-un minunat.

Vieţile Marilor Personalităţi ne aduc aminte că putem fi noi înşine sublimi şi că, atunci când vom merge,
ne vom putea lăsa urmele noastre pe nisipul timpului.
Aceste urme pe care poate un altul, care navighează prin viaţa sa, un frate pierdut şi naufragiat le va
vedea, va putea să le urmeze şi se va putea vindeca.
Deci: curaj şi acţiune, inima deschisă către tot; mereu în căutare, mereu în călătorie, învăţând să reziste
şi să aştepte. Henry Wadsworth Longfellow
Sau lăsăm în mâinile SFIDĂTORULUI frâiele vieţii noastre sau acţionăm pentru a trezi în noi magia, forţa,
puterea, conştienţa care reprezintă moştenirea noastră, dreptul nostru de fiinţe umane fără nici un fel de
diferenţiere.
Această alegere se regăseşte în orice respiraţie a noastră, oricât de mică, în cel mai mic gând pe care îl
alimentăm, în cel mai neînsemnat cuvânt pe care îl pronunţăm, în cea mai mică acţiune pe care o
întreprindem.
Scopul existenţei noastre este a alege în fiecare moment pe care dintre cele două căi dorim să o parcurgem,
o direcţie sau cealaltă.
Aceasta este o alegere pe care o facem în fiecare moment, în orice secundă, în orice circumstanţă.
De la aceasta nu ne putem sustrage, nu este posibil.
În oceanul vieţii, insulele Binecuvântării sunt pământul însorit şi liniştit al idealurilor tale, care aşteaptă
sosire ta.
Menţine-ţi mâna sigură la timona gândului.
În nava sufletului tău există deja căpitanul comandant.
El doarme, dar trezeşte-l.
Autocontrolul înseamnă forţă.
Gândul controlat înseamnă conducere.
Tăcerea este putere.
Pronunţă în adâncul inimii tale, rămâi tăcut şi în pace. James Allen

Iti place acest Articol? Share it!

Despre Autor

Lasa un comentariu