joi 18 aprilie 2019,
REIKI CENTER Oradea

Sfidatorul – partea a III-a – Ce este SFIDĂTORUL?

Sfidatorul – partea a III-a – Ce este SFIDĂTORUL?

3. Ce este SFIDĂTORUL?

sfidatorul-3-reikicenter.ro

Ce înţelegem deci prin cuvântul SFIDĂTORUL? Ce reprezintă SFIDĂTORUL în existenţa noastră, în viaţa noastră de zi cu zi?

Cuvântul SFIDĂTOR indică un complex de forţe care acţionează în câmpul conştiinţei umane cu scopul de a o slăbi şi de a o menţine într-o stare inconştientă şi identificată cu construcţii mentale ireale. Acest complex de forţe acţionează în noi ca un element conservator, ca o forţă opusă şi contrară impulsului nostru către evoluţia şi expansiunea Conştiinţei. Acţiunea contrară a SFIDĂTORULUI este direcţionată să ne împiedice să-i conştientizăm existenţa şi, astfel, să o transcendem şi să o transformăm într-o forţă aliată nouă. Recunoaşterea în profunzime a acţiunii SFIDĂTORULUI în viaţa noastră, demascarea acţiunii sale şi transcenderea sa este o sarcină care poate părea dificilă, dură, generatoare de îndoieli şi suferinţe şi care, în ultimă instanţă, este încercarea sa de a rămâne în viaţă. Este o sarcină care poate părea dureroasă pentru că noi toţi pornim din acelaşi punct: noi credem că suntem el. Totuşi, recunoaşterea şi scoaterea la lumină a propriului SFIDĂTOR este una dintre sarcinile cele mai importante pe care este chemată să o îndeplinească o fiinţă umană, deoarece SFIDĂTORUL este Păzitorul Pragului, ceaţa de străbătut pentru a intra pe pământurile nesfârşite care ne aparţin de drept ca fiinţe umane magice într-un minunat.

Unul din principalele scopuri ale SFIDĂTORULUI, aşa cum ne indică şi numele său, este acela de a ne sfida: a ne pune la încercare capacităţile, voinţa de a urma calea către expansiunea Conştiinţei, în mod neabătut.

Ne sfidează, cu scopul de a pune la încercare şi, apoi, de a face liberă intenţia noastră de a păşi către acele realizări maiestuoase care stau în puterea noastră şi care sunt specifice nouă, ca fiinţe umane magice şi minunate.

Atunci când vocile din tine îţi vorbesc despre sfârşit, atunci când mintea îţi spune că ai pierdut, atunci când crezi că este imposibil, şi totuşi continui, Te ridici în propria spadă şi mai faci un pas, Acolo unde se termină Omul, acolo începe .

Acest concept al unei forţe opuse care provoacă impulsul nostru către conştiinţă poate părea aparent bizar, dacă nu chiar la limita credibilului, şi totuşi, acest concept este bine argumentat, descris şi studiat în amănunt în foarte multe tradiţii spirituale de pe acest pământ.

De exemplu, într-una din cărţile sacre ale tradiţiei esoterice ebraice, Tora, şi în învăţăturile înţelepte cuprinse în Cabala, există descrieri complexe ale scopului şi ale armelor aflate la dispoziţia unei entităţi energetice al cărui nume a devenit sinonim cu forţele răului în Biserica Catolică: Satana. Satana, a cărui semnificaţie nu este alta decât Vrăjmaşul/Adversarul, este acea entitate energetică care, în calitatea sa de adversar, ne împiedică să ajungem la Lumină.

Scopul său principal, potrivit tradiţiei ebraice, este acela de a crea forţa opusă celei care ne trage către lumină, cu scopul de a permite eliberarea forţei schimbării, deoarece, fără o opoziţie, n-ar mai exista tensiunea care să ne direcţioneze către Conştiinţă şi către căutarea luminii.

Acest concept ar merita o mai mare aprofundare, care nu reprezintă scopul prezentului documentar.

Ceea ce este important de subliniat aici este rolul pe care Vrăjmaşul prin excelenţă din tradiţia ebraică, Satana, îl joacă în expansiunea Conştiinţei.

Vrăjmaşul: O entitate energetică care urmăreşte prin orice mijloace să ne împiedice în direcţionarea noastră către lumina conştiinţei. După cum bine se ştie, Satana este cunoscut şi ca Diavolul. Însă puţini ştiu că termenul diavol derivă din latinescul Diábolus şi din termenul din greaca veche Diabolos, adică “Cel care separă”.

Ce separă?

Ceea ce nu are nici un sens să fie separat.

Ceea ce este stăpânit doar dacă este separat.

Divide et Impera Strategie având ca scop obţinerea unei poziţii privilegiate, divizând şi fragmentând forţa de opoziţie în aşa fel încât aceasta să nu se poată uni contra unui obiectiv comun.

Totuşi, tradiţiile căutării interioare din toată lumea par să recunoască în SFIDĂTOR alte scopuri, mai concrete, dincolo de cel mai mult abstract despre care am vorbit.

Una dintre responsabilităţile noastre, ca fiinţe umane, este de a cuprinde şi de a realiza cu ochii şi cu Conştiinţa noastră cât din aceasta este real şi cât o alegorie cu o semnificaţie mult mai vastă. Dar e bine de ştiut în ce fel învăţăceii pe calea Conştiinţei aparţinând de diferite tradiţii au fost puşi în gardă de prima confruntare adevărată pe care trebuie să o aibă: cea cu proiecţia iluzorie a lor. Cea cu SFIDĂTORUL.

Don Miguel Ruiz e un şaman din tradiţia toltecă din America Centrală. Născut şi crescut într-o familie mexicană de vindecători, mama, currandera şi bunicul, nagual, poartă mai departe şi răspândeşte în lume cunoaşterea ezoterică toltecă a strămoşilor săi.

Don Miguel indică SFIDĂTORUL cu numele de Parazitul.

Iată cum, prin cuvintele sale, ne descrie formaţia şi scopul său în Câmpul Conştiinţei umane. În minte creăm Judecătorul, o parte din noi care judecă continuu tot ceea ce facem şi nu facem, toate emoţiile pe care le trăim sau nu. În mod normal, Judecătorul ne găseşte vinovaţi şi noi ne gândim că trebuie să fim pedepsiţi: partea din minte care primeşte judecata şi simte nevoia de pedeapsă este Victima. Victima este acea parte din noi care spune “Vai de mine, nu sunt destul de bun, de puternic, de inteligent. Ce mă fac? Cum pot măcar să experimentez?” Judecătorul şi Victima îşi duc existenţa pe sistemul nostru de credinţe, adică pe ceea ce credem şi ce nu credem, un sistem care s-a insinuat în mintea noastră din copilărie, când credem tot ceea ce ne spuneau adulţii.

Toltecii numesc acest mecanism Judecător-Victimă sistem de credinţe cu numele de Parazitul. Mintea umană este bolnavă din cauza unui parazit care îi fură energia vitală şi bucuria. Parazitul se transmite ca un virus de la bunic la fii şi apoi la noi, care o transmitem copiilor noştri şi hrana lui constă din emoţiile negative care provin din frică. Parazitul este o creatură alcătuită din emoţională şi este vorba de o fiinţă vie. Supravieţuieşte cu emoţiile negative şi se hrăneşte cu suferinţă. Don Miguel Ruiz, din cărţile “Cele patru legăminte” şi “Stăpânirea iubirii” .

Parazitul: O entitate energetică ce trăieşte şi se alimentează pe cheltuiala alteia, fără să dea nimic în schimb.

Carlos Castaneda este un antropolog care a aprofundat o altă linie toltecă a cunoaşterii esoterice: cea a lui Don Juan Matus.

Don Juan Matus a fost şamanul-ghid, adică nagualul unei linii toltece similare cu cea a lui Don Miguel Ruiz, având probabil aceeaşi sursă, dar diferită de aceasta prin multe elemente, cum ar fi, de exemplu, accentul pus pe calea luptătorului ca modalitate de realizare personală.

Carlos Castaneda a transcris şi a publicat în cărţile sale învăţăturile primite de la Don Juan; şi în ceea ce priveşte existenţa sa, el a decis să transcrie încă ceva care îl priveşte mult mai îndeaproape pe SFIDĂTOR.

Iată mai exact ce, într-o sinteză a cuvintelor sale.

Şamanii din vechiul Mexic au descoperit ceva transcendental. Au descoperit că avem un tovarăş care rămâne cu noi toată viaţa. Un prădător care iese din adâncurile cosmosului şi care pune stăpânire pe viaţa noastră, iar noi suntem prizonierii lui. Dacă protestăm, ne sufocă protestele. Dacă intenţionăm să acţionăm independent, nu ne permite. Prădătorul are avantaj asupra noastră, pentru că noi suntem hrana lui, sursa lui de existenţă. Prădătorul e cel care a infiltrat în noi sistemele de credinţe, conceptul de bine şi de rău, obiceiurile sociale. El este cel ce ne-a definit speranţele şi aşteptările, atât visele de succes, cât şi parametrii falimentului. El ne-a dat aviditatea, dorinţa fără limită şi laşitatea. Ne-a făcut să fim fixişti, focalizaţi pe ego şi înclinaţi spre autocomplacere. Folosindu-se de egoismul nostru, unicul aspect conştient care ne-a mai rămas, prădătorul creează flăcări de conştiinţă pe care trece apoi să le consume fără scrupule. Prădătorul ne creează probleme inutile, pentru a forţa apariţia acestor flăcări şi astfel, el supravieţuieşte, continuând să se hrănească din energia vie a pseudo-preocupărilor noastre. Vechii şamani vedeau prădătorul. Îl numeau Volador, cel ce zboară, deoarece se mişcă în salturi prin aer. Nu este un spectacol frumos. Este o umbră neagră, de o obscuritate impenetrabilă, care saltă prin aer şi apoi coboară pe pământ. Carlos Castaneda, “Latura activă a Infinităţii”.

Volador: O entitate energetică care trăieşte şi se hrăneşte pe socoteala alteia, fără a da nimic în schimb.

Eckhart Tolle este un om contemporan cu noi, născut şi crescut în Europa, care a trecut printr-o experienţă de neaşteptată şi totală.

De fapt, într-o clipă, el a făcut acea manevră care pentru mulţi dintre noi necesită ani de practică şi disciplină înainte de a putea fi înfruntată: s-a dezidentificat complet de proiecţia iluzorie a realităţii create de Mintea sa superficială şi a atins starea de Conştiinţă pură, care este expresia a ceea ce este el cu adevărat. Acest proces, care ar putea fi numit o Iluminare, dar care nu poate fi descris în cuvinte, i-a permis, printre altele, să reobserve existenţa fără numeroasele şi inutilele filtre mentale plasate în fiinţă de către Mintea superficială.

În această stare de observare, el a văzut ceva foarte interesant, ceva ce are mult de a face cu SFIDĂTORUL, ceva ce vom prezenta cu propriile lui cuvinte.

Durerea acumulată în vostru este un câmp de energie negativă care vă ocupă trupul şi mintea. Dacă o consideraţi o entitate invizibilă de-sine-stătătoare, vă apropiaţi mult de adevăr. Este vorba despre de suferinţă emoţională. Fiţi în gardă, pentru a descoperi eventualele semne de nefericire din voi, sub orice formă: poate fi de suferinţă care se trezeşte. Poate lua forma unei iritări, nerăbdări, melancolii, dorinţe de a jigni, mânii, furii, depresii, necesităţi de a avea o dramă în raporturile personale etc. de suferinţă vrea să supravieţuiască, ca şi orice altă entitate existentă, şi poate supravieţui doar dacă vă face să vă identificaţi inconştient cu el. Atunci poate pune stăpânire pe voi, poate deveni voi, şi poate trăi prin voi. Trebuie să se hrănească prin voi, şi o va face cu orice experienţă care intră în rezonanţă cu tipul său specific de energie, cu orice lucru care poate da naştere la o suferinţă, mânie, capacitate distructivă, ură, tristeţe, dramă emoţională, violenţă, chiar boală. Durerea se poate hrăni doar cu durere, şi odată ce de suferinţă a pus stăpânire pe voi, aveţi nevoie de altă durere şi deveniţi victime sau persecutori. Supravieţuirea sa depinde de identificarea voastră inconştientă cu el, precum şi de frica voastră inconştientă de a înfrunta frica ce trăieşte în voi. Eckhart Tolle, “Puterea prezentului”

Corpul de suferinţă: o entitate energetică ce trăieşte şi se hrăneşte pe socoteala alteia, fără să dea nimic în schimb.

Reluăm, spunând că tradiţiile căutării interioare din toată lumea, din care am prezentat un mic dar semnificativ eşantion, par să indice existenţa SFIDĂTORULUI.

În interiorul câmpului uman de conştiinţă poate apărea, exista, creşte şi acţiona o entitate energetică ce ne privează de energie şi care, deci, ne menţine într-o stare de inconştienţă. Scopul său este acela de a continua să se hrănească cu un anumit tip din energia noastră şi, în acelaşi timp, să ne împiedice să ne expansionăm Conştiinţa, pentru a nu putea să-i conştientizăm existenţa.

Evident, a deveni conştienţi de existenţa şi acţiunea acestei entităţi energetice este primul şi cel mai important pas.

Apoi, va deveni o consecinţă naturală încetarea imediată de a crea hrănire şi susţinere pentru ea.

Nemaihrănind-o, ea va deveni din ce în ce mai slabă, până când va fi complet reabsorbită şi transformată de Conştiinţa noastră.

Stăpânirea propriei minţi rebele, capricioase, vagabonde este Calea către Fericire. Înţeleptul îşi observă continuu propriile gânduri, care sunt mărunte, înşelătoare şi instabile. Aceasta este Calea către Fericire. Dhammapada

Atunci când se petrece această transformare, fiinţa umană încetează să-i permită vocii din capul său care tot dialoghează cu ea însăşi despre tot felul de prostii iluzorii să fie stăpâna existenţei sale, deoarece înţelege că acea voce nu este ceea ce este el în realitate.

Când are loc această transformare, fiinţa umană încetează să asculte o minte care îi pune piedici, o limitează şi o înlănţuie în orice mod, în loc să o susţină şi să o încurajeze, deoarece fiinţa înţelege că acea minte nu este cine este ea în realitate. Atunci când se petrece această transformare, fiinţa umană devine liberă.

Că se numeşte Parazit, Volador, Corpul de suferinţă sau Vrăjmaş, nu este ceea ce este ea în realitate, deoarece nu este de mare folos să ştim aceasta la un nivel intelectual.

Ceea ce este cu adevărat folositor este să înţelegem şi să vedem cum acţionează, ce arme foloseşte, care sunt efectele acţiunii sale în viaţa noastră.

Să înţelegem că noi suntem, după toate probabilităţile, prăzi energetice inconştiente.

Şi, mai ales, să înţelegem că noi, ca fiinţe cu conştiinţă, suntem fiinţe magice şi puternice care au toate instrumentele la dispoziţie pentru a-l demasca şi a-l transforma în aliatul nostru.

Ne ia din fericirea noastră.

Ne ia din bunăstarea noastră.

Ne ia din pacea noastră.

Toate stările fiinţei care ne sunt mai apropiate ca aerul pe care îl respirăm şi care ne sunt cu totul accesibile.

De aceea, SFIDĂTORUL trebuie să fie înfruntat şi transcens.

Nu pentru ceea ce este, ci pentru faptul că ne limitează existenţa.

Aceasta este unica şi adevărata provocare pe care trebuie să o înfruntăm în viaţă înainte de a intra şi a trăi în lumea reală şi de a fi ceea ce suntem cu adevărat.

Totuşi, SFIDĂTORUL se va folosi de orice armă pentru a ne împiedica, pentru că aceasta e în firea sa şi pentru că Infinitul aşa a vrut să fie.

De aceea, este nevoie de conştiinţă, claritate şi o hotărâre de nezdruncinat pentru a înfrunta această provocare.

De aceea, în toate tradiţiile spirituale de pe Pământ, cei care acceptă această provocare sunt numiţi Războinici. Putem să ne răzvrătim şi să spunem NU! Declarând război Parazitului, un război de independenţă, un război pentru dreptul de a ne folosi mintea şi . De aceea, în toate tradiţiile şamaniste americane, adepţii se numesc războinici. Sunt în război împotriva Parazitului cuibărit în mintea lor. Aceasta înseamnă cu adevărat să fii un Războinic. Războinicul este cel care luptă împotriva invaziei Parazitului. Putem învinge sau pierde, dar nu am cedat fără luptă. Don Miguel Ruiz

Iti place acest Articol? Share it!

Despre Autor

Lasa un comentariu