marți 19 martie 2019,
REIKI CENTER Oradea

Sfidatorul – partea a XI-a – Intensificarea

Sfidatorul – partea a XI-a – Intensificarea

11. Intensificarea

sfidatorul-3-reikicenter.ro

În timp ce disciplina începe să se stabilizeze în interiorul nostru, şi în timp ce devenim conştienţi de ceea ce
a existat dintotdeauna şi de faptul că am fost păcăliţi de falsele noastre aşteptări, ce derivă din indulgenţa
noastră, putem interveni pentru a închide alte falii energetice deschise în câmpul nostru de conştiinţă.
În realitate, putem spune că închiderea acestor falii ne conferă o mulţumire, dar nu înseamnă o reasamblare.
Această mulţumire este foarte importantă pentru noi, deoarece închiderea progresivă a faliilor noastre
energetice implică întotdeauna eliberarea unei foarte mari în favoarea câmpului nostru de conştiinţă.
Urmând această stare de mulţumire continuă, vom ajunge să avem suficientă pentru a ataca în mod
frontal aspectele cele mai importante pentru noi, pentru a deveni mai puternici şi pentru a împiedica
pierderea de . Dar nu vom putea niciodată să ajungem să ne confruntăm cu barca deşertului fără a fi
închis în mod progresiv, una câte una, toate disipările noastre de cu ajutorul disciplinei.

Regatul Luptătorului este protejat de o uşă.
Aceasta este bine ascunsă, precum o mănăstire între munţi.
Mulţi bat la uşă, dar puţini intră. Dan Millman
Spiralele de scădere a energiei se nasc prin intermediul unui gând sau al unei imagini generate de către
SFIDĂTOR în mintea noastră superficială.
Înainte de a ajunge la sursă, putem să ne adresăm interiorului fiinţei noastre pentru a atenua la un minim
posibil pierderile energetice prin care spiralele de scădere a potenţialului ne transformă în victime.
Pentru a contracara acest influx, există două discipline foarte puternice
– Neexprimarea emoţiilor negative.
– Scufundarea în mintea profundă.
Unul dintre obiectivele principale ale SFIDĂTORULUI este generarea de energie emoţională de tip
negativ, pentru a paraliza intenţiile noastre bune, transformându-ne în victime ale oricărui tip de dependenţă
emoţională toxică, transformându-ne astfel viaţa într-un infern alimentat de iluzii.
De asemenea, o astfel de ezitare poate fi evitată dacă şi numai dacă această energie emoţională este
exprimată într-o acţiune care o manifestă.
Dacă în interiorul fiinţei noastre percepem o emoţie de furie şi transformăm acea emoţie luptând împotriva a
ceva sau a cuiva, am realizat primul pas către pierderea finală a energiei în favoarea SFIDĂTORULUI.
Deoarece SFIDĂTORUL nu este prost, dacă putem spune astfel.
Scurtcircuitul emoţional este generat de o acţiune care nu se manifestă.

Don Miguel Ruiz m-a învăţat că a nu reacţiona este totul, pentru a nu fi asemenea unei maşini automate
care reacţionează în secunda în care butonul este apăsat. Gaya Jenkins
A nu exprima emoţiile negative înseamnă a nu le transforma în acţiuni, înseamnă a introduce un element de
detaşare între percepţia noastră şi acţiune.
Emoţiile negative continuă să existe, dar noi nu le exprimăm, pentru că ele au fost generate de o forţă care
nu suntem noi, prin intermediul echipamentelor care ne-au fost “furate” fără ca noi să ne dăm seama de
aceasta.
Dar, atenţie!
A nu exprima o emoţie negativă nu înseamnă a o nega sau a o ascunde în profunzimea fiinţei noastre,
pentru că aceasta înseamnă introducerea ulterioară a unui element de suferinţă în câmpul nostru de
conştiinţă.
A nu exprima o emoţie negativă înseamnă a o accepta total în interiorul nostru, a o lăsa să fie ceea ce
trebuie să fie şi să o ardem în focul atenţiei noastre focalizate, fără a ne retrage nici un pas şi fără a o
transforma în acţiune.
Aceasta înseamnă să observăm ceea ce percepem şi să ţinem cont că mintea noastră superficială
interpretează o continuă senzaţie neplăcută, ca o furnicătură sau ca o presiune în anumite puncte ale
corpului şi, dându-i acesteia un nume, îi asociază anumite senzaţii, sau mai bine spus reacţii dureroase pe
care vrea să le împingă către spate sau în profunzime.

Furia se poate transforma în tristeţe.
Acesta va fi simptomul curăţeniei pe care o vom trăi dacă ne vom permite, pentru prima dată, să
exprimăm o emoţie după ce am reprimat-o mult timp sub forma unei imagini mentale. Don Miguel Ruiz
A nu exprima o emoţie negativă necesită mult control, multă energie, pentru că, de obicei, ceea ce facem ca
fiinţe umane inconştiente este exact opusul.
Pare paradoxal, dar fiinţele umane, de obicei, nu manifestă emoţiile pozitive, dar le manifestă în acţiune pe
cele negative.
Pare paradoxal, dar nu este aşa, pentru că acesta este fructul unei tactici precise.
Şi chiar aşa fiind, emoţiile sunt foarte importante.
Toate tradiţiile spirituale indică modalităţi prin a căror cultivare elaborată acestea se pot manifesta în mod
pozitiv. De exemplu, în limbajul Cabalei, emoţiile se numesc măsuri, deoarece chiar prin intermediul lor,
fiinţele umane pot fi măsurate şi verificate din punctul de vedere al evoluţiei spirituale pe drumul
transformării şi creşterii conştiinţei.
Însă, în stare normală, fiinţele umane sfârşesc prin a avea emoţii negative prin intermediul utilizării
improprii a minţii superficiale, aceasta având ca unic beneficiu prezenţa SFIDĂTORULUI în interiorul
câmpului lor de conştiinţă.
Neexprimarea emoţiilor negative poate conduce şi trebuie să conducă la mici miracole.
În interiorul nostru sunt mari demoni care sunt manipulaţi de către SFIDĂTOR şi fobii care acţionează în
favoarea acestuia.
Ceva intră pur şi simplu în câmpul conştiinţei noastre, ne face să ne exprimăm opiniile noastre asupra lumii,
generează o emoţie negativă: furia, dispreţul, depresia.
Să înfruntăm emoţiile care se manifestă sau să ne servim de aceste emoţii ca şi cum ele ar proveni dintr-un
gând generat în mod automat de mintea superficială.
Sau să ne servim de natura acestor emoţii, de gustul lor, de senzaţiile strict fizice pe care le produc în .
Sau să ne servim de ele, păstrând natura emoţiilor dar nemanifestându-le.
Nu trebuie să exteriorizăm furia sau dispreţul pe care le simţim împotriva noastră sau a orice altceva.
Nu trebuie să ne manifestăm depresia prin acţiuni care să o confirme.
Putem să ne servim de emoţii, dar nu trebuie să le manifestăm, pentru că noi nu suntem nimic din toate
acestea.

Dacă reuşim să rămânem vigilenţi şi prezenţi, observând tot ceea ce percepem interior fără a fi surprinşi,
vom experimenta cea mai puternică practică spirituală, şi astfel va deveni posibilă o transformare rapidă
a tuturor durerilor din trecut. Eckhart Tolle
O emoţie negativă înţeleasă ca o emoţie care disipă , care este observată în mod inflexibil fără a fi
combătută, fără a fi negată şi fără a fi exprimată în mod reactiv, trece foarte repede, iar apoi începe aproape
instantaneu să îşi diminueze intensitatea.
Ca urmare, cu conştiinţa curată, va fi necesar să acţionăm pentru a folosi acelei emoţii, ştiind astfel
că emoţia a trecut definitiv, iar acţiunea este curată, creativă şi non-reactivă.
Această calitate va transforma acţiunea într-un mod prin care vom fi susţinuţi în câmpul nostru de conştiinţă
cu o nouă cantitate de energie, folosită într-un mod conştient împotriva SFIDĂTORULUI.

Pentru a vindeca un resentiment, se procedează lent.
Şi aceasta pe cine va ajuta? Tao Te Ching
Imersiunea în Mintea Profundă necesită o disciplină înaltă şi o putere enormă, pentru că aceasta va acţiona
asupra Minţii superficiale pe care SFIDĂTORUL o cunoaşte foarte bine şi o poate folosi pentru propriul
avantaj, cu un efort minim, pentru a forma Spirala de pierdere energetică, adică interpretarea mecanică a
percepţiilor.
Aducând în câmpul atenţiei noastre haosul minţii superficiale aparent incontrolabil, observăm rapid că
aproape toate gândurile pe care ne permitem să le menţinem sunt foarte focalizate asupra unei singure
polarităţi dominante.
Tot ceea ce intră în câmpul nostru de conştiinţă, inclusiv noi înşine, este judecat şi descompus în părţi
separate şi apoi găsit vinovatul inocent, adaptat sau neadaptat, demn sau nedemn, imposibil sau posibil, bun
sau rău etc. etc.
Acesta este un mecanism pe care acum îl cunoaştem foarte bine.
Această alterare enormă ne împiedică să simţim ceea ce este în interiorul nostru la o mai vastă cuprindere de
informaţii, ce conţine aspectele unificatoare şi conective care susţin orice lucru.
Aceste aspecte nu pot fi realizate de Mintea superficială, pentru că ea nu are această funcţionalitate.
Aceste aspecte au o pertinenţă exclusivă, aparţinând Minţii Profunde.
A face să funcţioneze Mintea Profundă înseamnă a face să funcţioneze în mod substanţial starea de detaşare
dintre noi şi gândurile minţii superficiale, deoarece aceste gânduri au o importanţă minoră şi nu reprezintă
ceea ce suntem noi. În acest spaţiu creat de această detaşare, fiind conştienţi că mintea profundă intervine
prin intermediul stărilor sale şi în loc să acceptăm complet şi imediat gândurile de judecată generate de
mintea superficială, fie ele pozitive sau negative, rămânem tăcuţi, vigilenţi şi conştienţi de stările emanate în
profunzimea fiinţei noastre de mintea profundă.
În situaţiile de urgenţă, mintea se opreşte.

Deveniţi total prezenţi în ACUM şi veţi deveni conştienţi de ceva infinit mai puternic.
Dar pentru aceasta nu este necesar să escaladaţi peretele unui munte.
Puteţi să intraţi în această stare chiar ACUM. Eckhart Tolle
Ocazia de a practica scufundarea în Mintea Profundă este prezentă în toată existenţa noastră.
Să observăm un copac sau o plantă sau un obiect şi să îl comparăm cu o fiinţă umană.
Să ne detaşăm de Mintea superficială şi de gândurile sale, care nu ne aparţin.
Ce percepem?
Ce stări emană obiectul sau fiinţa cu care ne identificăm?
Ce percepem cu adevărat în locul unde ne aflăm?
Este armonie sau simţim că ceva nu funcţionează?
Scufundarea în Mintea Profundă ne va permite practic imediat să ţinem cont că fiecare lucru este mult,
foarte mult, cu mult mai mult decât ceea ce Mintea superficială reuşeşte să judece, iar suma gândurilor de
judecată care ne permit să lăsăm să strălucească lumina din noi nu are nici măcar o umbră din acea realitate
indiscutabilă din care credeam că sunt făcute.
Dar elementul cel mai important din această imersiune conştientă se produce exact în locul în care mintea
superficială produce identificarea cu vechile experienţe asemănătoare sau integrează o acţiune pozitivă în
vederea creşterii noastre spirituale, dar cu multe îndoieli şi frici, sau provoacă o acţiune de dependenţă
emoţională toxică, gânduri pe care le foloseşte pentru a fi nemulţumiţi sau pentru a-şi atinge scopurile sale,
care nu sunt, de fapt, ceea ce noi suntem cu adevărat.
Acesta este punctul cardinal pe care trebuie să îl realizăm.
Fulgerul percepţiei noastre se află în profunzimea fiinţei noastre, într-un spaţiu în care gândurile nu au
devenit încă cuvinte şi pe care nu putem să-l negăm niciodată, spaţiul liniştit în care se manifestă acesta sau,
mai bine zis, SFIDĂTORUL nu permite ca aceasta să se producă, pentru că aceasta înseamnă să ajungem să
vedem că viaţa noastră nu ne aparţine, adică, este transpusă în acţiune dar nu de senzaţiile provenite de la
Mintea Profundă.
În mâinile forţelor SFIDĂTORULUI stă iluzia interioară a libertăţii personale.

Conştiinţa nu este mintea.
Starea de conştienţă nu este mintea.
Atenţia nu este mintea. Dan Millman
Iată că prin non-exprimarea emoţiilor negative ne adresăm funcţiilor minţii profunde, creând un nou spaţiu
interior, un spaţiu în care se manifestă ascultarea şi observaţia.
Acest nou spaţiu pe care îl vom cuceri prin disciplina noastră este un spaţiu integru care ne aparţine în
totalitate, în care SFIDĂTORUL nu poate să supravieţuiască, dar nici să intervină pentru a-l utiliza în
avantajul său.
Cu cât acest spaţiu devine mai mare şi mai profund, cu atât mai multă energie putem să recuperăm din
câmpul gravitaţional al SFIDĂTORULUI, iar existenţa noastră se apropie mai mult de perfecţiune şi de
libertatea ultimă.

Fiinţa umană este de fapt compendiul puterii sale personale, iar acest compendiu determină modul în
care trăim şi modul în care murim.
Carlos Castaneda

Iti place acest Articol? Share it!

Despre Autor

Lasa un comentariu